Om misverstanden te voorkomen gelden onderstaande regels voor alle afgenomen en besproken opvanguren.

  • De opvang wordt maandelijks gefactureerd door Gastouderopvang Helen en/of het Gastouderbureau.
  • U ontvangt van het Gastouderbureau en Gastouderopvang Helen uw jaaropgave.
  • Opvanguren worden per uur in rekening gebracht.
  • Eenmaal besproken opvanguren/dagen worden in rekening gebracht.
  • Bij vakantie en/of ziekte van de vraagouder heeft de gastouder onverminderd recht op de vergoeding geldende voor de overeengekomen uren.
  • Gedurende ziekte en absentie van de gastouder bestaat voor de gastouder geen enkel recht op doorbetaling van de overeengekomen beloning.
  • Veranderingen in de gewenste of mogelijke tijden van opvang en verzorging dienen tenminste 2 maanden van tevoren doorgegeven te worden.
  • Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en de opzegtermijn is 2 maanden.